21 gennaio giornata mondiale


( Chiudi sessione /  Dopo il giorno più triste dell’anno, il 21 gennaio, si celebra la Giornata degli abbracci. Domenica Hospitio prohibemur harena... ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟ... Αύριο εφ΄όλης της ύλης στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και μ... GIORNATA MONDIALE LINGUA GRECA 2019: DUE GIORNI DI... Ο Νοέμβριος κατά των Αιολικών, από τα Πράσσα στην Χώρα της Τήνου, ALFOMEGA, Nuovo vocabolario di greco, Napoli 2007, Simone per la Scuola, Corso di lingua greca, volumi tre, Simone per la Scuola, Napoli 2007, Grammatica del neogreco. Vuoi seguire il blog ma non sei iscritto a Wordpress? 9 – Una coppia che si abbraccia è una coppia felice! 27 Gennaio. l'autore è don Angelo Busetto, contatta l'autore, vedi home page. Il mio primo dizionario di greco, Simone per la Scuola, Napoli 2011, Letteratura greca in tasca, Simone per la Scuola, Napoli 2004, Lisia. A.testi_intestazione_area_0033CC { color: #ffffff; } Hai cercato giornata missionaria nell'area Preghiere dei fedeli, Torna alla ricerca su tutte le aree testi, Forse cercavi i commenti al Vangelo di Comunità Missionaria Villaregia (giovani), P.testi_intestazione_area_0033CC Servono interventi quotidiani per sradicare la pratica illegale…, Mazara, 82 positivi accertati nella “due giorni di screening Covid19” al Porto nuovo, A Campobello chiusura delle ville comunali e divieto di stazionamento dinanzi supermercati, banche e uffici postali, Coronavirus, 15 casi al “Platamone”. Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo (A/RES/57/249) 22 Maggio. Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. @media screen and (max-width:681px) { Insomma, per combatter questo Blue Monday arrivano gli abbracci. - Sarò sempre Petra. Modifica ), Stai commentando usando il tuo account Facebook. 3.    l’inclusione nelle composizioni epistaltiche di effetti sonori tratti dal vero corrisponde a ciò che sul piano della scultura è l’arte polimaterica e su quello della pittura collage. nome file: pdf-2015-10-18.zip (7 kb); 4 – Gli abbracci ci rendono studenti migliori! Più sono affettuosi i membri di una squadra l’uno con l’altro, più è probabile vincere. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. background: -moz-linear-gradient(right, #0033CC, #6181df); Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica TO - B - 2015visualizza scarica. 29 Maggio. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/01. background: -o-linear-gradient(right, #0033CC, #6181df); Grande dizionario di GRECO CLASSICO HOEPLI di Jannis Korinthios, Grande Dizionario Greco Classico di Jannis Korinthios, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ NAPOLI 2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ NAPOLI 2017, GIORNATA MONDIALE LINGUA GRECA NAPOLI 2016, Η ελληνική κυβέρνηση καθιέρωσε την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, Η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας καθιερώθηκε, Το μελτέμι φυσάει κι όλα τα κακά σκορπάει, «Θα τρέχουμε ολημερίς κάτου από τα πεύκα ή θα τσαλαβουτάμε στη θάλασσα. È vietata ogni riproduzione anche parziale, 21 gennaio – Giornata Mondiale degli abbracci. nome file: pdf-2008-10-19.zip (7 kb); background: linear-gradient(to right, #0033CC, #6181df); Oggi 21 gennaio è la Giornata mondiale degli abbracci. - La Giornata Mondiale della Lingua Greca sarà celebrata a Napoli (8 e 9 febbraio 2019) con il patrocinio della Camera dei Deputati. Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica t.o. 1. inserito il 14/10/2009; 5230 visualizzazioni, 9. padding: 6px 16px 6px 16px; Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica t.o. 7 – Un abbraccio ferma i virus! font-size: 18px; ( Chiudi sessione /  nome file: pdf-2007-to-c-29.zip (7 kb); Preghiere dei fedeli per il 19 ottobre 2014, XXIX Domenica del Tempo Ordinario, anno A e Giornata Missionaria. Preghiere dei fedeli 30ma domenica C visualizza scarica. 3 – I bambini hanno bisogno di abbracci tanto quanto dell’acqua e del cibo! Ama il cinema, la mitologia, l’Art Nouveau, divorare biografie di personaggi storici femminili e scappare a Parigi alla prima occasione. - DIECI sono i benefici che portano gli abbracci: 1 – Gli abbracci ci fanno sentire “felici”! “Ogni giorno come il primo giorno”a 1,99€ in tutti gli store , Ogni giorno come il primo giorno ➺ il romanzo cartaceo a 10,14 €, Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Feste e ricorrenze Civili. Preghiera dei fedeli 29ma per annum B Giornata missionaria mondialevisualizza scarica, Preghiera dei fedeli nella Giornata missionaria mondiale, area domenica/preghierefedeli Gli studenti che ricevono un tocco di sostegno da un insegnante hanno il doppio delle probabilità di volontariato in classe. Regione Siciliana, 5 milioni di euro in aiuto ad edicole e servizi stampa, Pescatori e pescherecci sequestrati a Bengasi, i familiari scrivono a massime autorità nazionali ed internazionali per l’immediata liberazione, Mazara, nuova veglia di preghiera per i pescatori sequestrati in Libia. 10 – Gli abbracci fanno sapere a qualcuno che ti interessa, senza dover dire una parola! nome file: domenica_18__ottobre_b.zip (4 kb); Indipendentemente dal fatto che importi a qualcuno”. I commenti offensivi saranno comunque eliminati a insindacabile giudizio dell’autrice del blog. background: -moz-linear-gradient(right, #0033CC, #6181df); L’artista – nato a Catanzaro nel 1918 –  celebre per i suoi manifesti di décollage degli anni Cinquanta  (tele su cui incollava pezzi di manifesti strappati dai muri cittadini) scrisse nel 1949  il suo “Manifesto dell’epistaltismo” , pubblicato poi nel 1955 da Leonardo Sinisgalli nella “Civiltà delle macchine”. 26 Gennaio Giornata Mondiale "Bambini morti per fame" Product/Service . Modifica ), Stai commentando usando il tuo account Twitter. inserito il 17/10/2008; 4913 visualizzazioni, 11. background: -o-linear-gradient(right, #0033CC, #6181df); Contact 26 Gennaio Giornata Mondiale "Bambini morti per fame" on Messenger. “L’abbraccio è il linguaggio più alto dell’anima e del corpo.” Chiudi Oggi è la giornata mondiale degli abbracci, che si celebra da ben 34 anni ed è stata pensata per ricordarci che dobbiamo coccolare di più le persone a cui teniamo. I commenti ai post sono liberi e possono non rispecchiare le opinioni dell’autrice del blog. nome file: pregh-fedeli-24-ott-10.zip (4 kb); inserito il 18/10/2012; 6102 visualizzazioni, 6. } 6.    nella musicalità e quindi nel suono consiste l’essenza vera della parola”. Giornata Internazionale per porre fine alla fistola ostetrica. 1,310 people follow this. Per approfondire la figura di Rotella,  le fonti di ispirazione per il suoi poemi fonetici e il suo linguaggio artistico, si ascolti la puntata di Wikiradio curata da Angela Vettese; qui, nel sito della Fondazione Rotella, tutte le informazioni sulla vita, le opere, le mostre, la bibliografia sull’artista. Preghiere dei fedeli per la XXX Domenica del Tempo Ordinario, anno C e Giornata Missionaria Mondiale.. area domenica/preghierefedeli - Coop. Preghiera dei fedeli - XXX Domenica t. o. “Ero Petra. Verifica dell'e-mail non riuscita. - Non riceverai né spam né email pubblicitarie. Giornata Internazionale per la Biodiversità (A/RES/55/201) 23 Maggio. - © 2019 Blu Promo Soc. Preghiere dei fedeli per il 18 ottobre 2015, ventinovesima Domenica del tempo ordinario, anno B e Giornata Missionaria. 2.    il termine “epistaltico” è stato scelto per ragioni puramente formali: ogni riferimento alle sue passate, presenti e future possibili suggestioni semantiche è puramente casuale. Preghiera dei fedeli - Epifania 2020visualizza scarica. background: -webkit-linear-gradient(left, #0033CC, #6181df); Un buon abbraccio, attenua il flusso di sangue e i livelli di cortisolo, e contribuisce a ridurre le frequenze cardiache. area domenica/preghierefedeli - nome file: pdf-2011-10-23.zip (7 kb); inserito il 21/10/2011; 6059 visualizzazioni. 4 gennaio, giornata internazionale dell’alfabeto braille. Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere le notifiche dei nuovi post. Ecco il perché! 4 – Gli abbracci ci rendono studenti migliori! ΜΙΑ ΓΛΩΣΣ... GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRE... Quod genus hoc hominum? SPAN.testi_intestazione_area_0033CC { padding: 0px; margin: 0px 7px 0px 0px; } Le fotografie presenti nei reportage di viaggio sono di proprietà dell’autrice di questo blog. - Avisualizza scarica, Preghiera dei fedeli per il 19 ottobre 2008, XXIX Domenica del tempo ordinario, anno A. Giornata Missionaria Mondiale, area domenica/preghierefedeli - Clicca qui per sapere il perché. inserito il 13/10/2009; 6730 visualizzazioni, 10. 2014 - Avisualizza scarica. } LibreriadelSanto.it, Qumran2.net, dal 1998 al servizio della pastorale, Preghiere dei fedeli per il 6 gennaio 2020, Epifania del Signore e Giornata dell’infanzia, Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica TO - B - 2015, Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica t. o. Preghiere dei fedeli 29ma per annum Bvisualizza scarica. Problema che persiste da alcuni anni, Coronavirus: ordinanza sindacale del Sindaco Salvatore Quinci, VIDEO – Mazara, incidente sul ponte Boccarena. La giornata nasce ed è stata fissata in questo periodo che è ritenuto il più triste dell’anno perché segue le feste natalizie con il … P.testi_intestazione_area_0033CC { Preghiere dei fedeli per il 21 ottobre 2012, XXIX domenica del tempo ordinario, anno B e giornata missionaria mondiale. Avete presente quegli scomodi abiti vittoriani? Preghiera dei fedeli per la XXIX Domenica del Tempo Ordinario, anno B e Giornata Missionaria Mondiale. About See All. Un buon abbraccio diminuisce il nostro cortisolo o livelli “stress”. Ecco il manifesto: il linguaggio epistaltico che si situa al termine della tradizione astratta nella espressione glossica, fonde le valenze formali insite nel linguaggio, con tutte le possibilità tonali ed armoniche. La giornata nasce ed è stata fissata in questo periodo che è ritenuto il più triste dell’anno perché segue le feste natalizie con il loro ‘lascito’ di nostalgia e precede un altro appuntamento per molti spinoso, San Valentino. inserito il 19/10/2010; 6452 visualizzazioni, 8. 6 – Un abbraccio al giorno toglie il medico di torno! - B, Preghiera dei fedeli per il 18 ottobre 2009, XXIX Domenica del tempo ordinario, anno B (83a Giornata, Preghiera dei fedeli 29ma per annum B Giornata missionaria mondiale, Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica t.o. 1 – Gli abbracci ci fanno sentire “felici”! 2.8 milioni di immagini in pubblico dominio, Al Meet, con la Fondazione Magistretti, per parlare di usi virtuosi delle fonti digitali, Narrare con l’archivio – Magistretti living, Un viaggio immersivo nell’arte preistorica delle grotte di Porto Badisco. SPAN.testi_intestazione_area_0033CC { margin-right: 10px; padding: 6px 16px 6px 16px; border-radius: 3px; line-height: 1.3em; } - A, Preghiera dei fedeli - XXIX Domenica t.o. 7. inserito il 16/10/2014; 5568 visualizzazioni, 5. Non è un caso, infatti, che sia stata scelta proprio questa data per festeggiare la giornata … } Page Transparency See More. nome file: pregh-fedeli-18-ottobre-2015.zip (7 kb); border-radius: 3px; nome file: pdf-2009-10-18.zip (7 kb); Giornata mondiale della poesia i video di regesta Mimmo Rotella. } nome file: pdf-2014-10-19.zip (7 kb); Lei non vorrebbe indossare altro. Se vuoi saperne di più, consulta la cookie policy. Συγχαρη... «Κεραυνοί» 12 πανεπιστημιακών για τη συμφωνία των ... Τα νέα ελληνικά στο ημερήσιο πρόγραμμα του Λυκείου... Τέρενς Κουίκ και Φώτης Φωτίου στη Νάπολη στις πανη... ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2019. Giornata mondiale delle api. @media screen and (min-width:681px) { Quando abbracciamo un’altra persona, i nostri corpi rilasciano ossitocina, un ormone associato con la “felicità”. area domenica/preghierefedeli - Per le persone malate, ricevere un abbraccio, vuol dire rendere meno gravi i sintomi e ottenere una guarigione più velocemente. Preghiere dei fedeli 30ma domenica Cvisualizza scarica. Ora Qumran ha bisogno di te. 13 gennaio, giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità. span.testi_intestazione_area_0033CC { Nazionali: Festa di Sant'Agnese e delle Malelingue all'Aquila 8 – Un cuore che abbraccia è un cuore sano! ( Chiudi sessione /  Preghiere dei fedeli per la XXX Domenica del Tempo Ordinario, anno C e Giornata Missionaria Mondiale.. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. inserito il 14/10/2015; 7663 visualizzazioni, l'autore è don Remigio Menegatti, contatta l'autore, vedi home page, 3. / p.iva 09825831002 – Email Pec: regesta@pec.regesta.com. 1 gennaio, Giornata mondiale della pace. I liberali napoletani e la Rivoluzione Greca (1821-1830), Napoli 1990, L’Officina Tipografica. Versioni di greco per il liceo classico, Simone per la Scuola, Napoli 2010, Prolegomena al greco di oggi, UNICAL, Cosenza 1996, Sintassi del neogreco, con appendice stilistica e lessicologica, Brenner Editore, Cosenza 1991. Preghiera dei fedeli 29ma per annum Bvisualizza scarica. Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θα γιορταστεί στη Νάπολη (8 και 9 Φεβρουαρίου 2019) υπό την αιγίδα του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Giorgia Penzo, emiliana, ha l'anima un po' incastrata nel passato. Eventi. abbraccio, book, books, editrice nord, frasi, giornata mondiale, libri, ogni giorno come il primo giorno, Pensieri. - Bvisualizza scarica, Preghiera dei fedeli per il 18 ottobre 2009, XXIX Domenica del tempo ordinario, anno B (83a Giornata missionaria Mondiale), area domenica/preghierefedeli - C. Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli , Pontificie Opere Missionarie. Alla radio "THE VOICE OF GREECE" tutte le celebra... Σύσσωμη η Τήνος ενάντια στην αυθαίρετη έναρξη εργα... Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στη Νάπολη υπό... Verso la comunità del millennio con Anthony James ... La Giornata Mondiale della Lingua Greca sarà celeb... La Filoxenia nella lingua degli Ellenofoni del Sal... Ελένη Αρβελέρ: «Η Ελλάδα κινδυνεύει από τους Έλλην... Προσκεκλημένος της Ελληνικής Κοινότητος Νάπολης κα... Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία. Mazara, terrazza sul mare di San Vito ancora chiusa perché pericolante: si sistema o si abbatte? - Cvisualizza scarica, Preghiera dei fedeli per il 21 ottobre 2007, XXIX Domenica del tempo ordinario - anno C (Giornata Missionaria Mondiale), area domenica/preghierefedeli { Alcune delle immagini utilizzate negli articoli sono state liberamente attinte dal web e considerate, in buona fede, di pubblico dominio. L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail! Fonetica e morfologia, UNICAL/Brenner Editore, Cosenza 1990, Gymnasmata. Il 1 gennaio la Chiesa celebra la Festa di Maria Madre di Dio - Dal 1967 questo giorno è stato consacrato come Giornata Mondiale della Pace - Oggi in … - area domenica/preghierefedeli nome file: pdf-2011-10-23.zip (7 kb); Οι διήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις στη Νάπολη (Sala dei Baroni- Castel Nuovo, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2019) στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού τελούν υπό την αιγίδα του Ιταλικού Κοινοβουλίου. 1,318 people like this. 3 avvisi per un avvocato, un ingegnere/architetto e un direttivo informativo, VIDEO – Mazara, prima pioggia e via Salemi allagata a causa caditoie otturate, Mazara, covid19, divieto di “stazionamento” in piazzale Montessori? “1. Un abbraccio per combattere il malumore, ma non solo. Mancano 344 giorni alla fine dell'anno (345 negli anni bisestili). background: -webkit-linear-gradient(left, #0033CC, #6181df); 4.    linguaggio epistaltico vuol dire inventare tutte le parole, svincolarle dal loro valore utilitario per farne dei razzi traccianti contro gli edifici decrepiti della sintassi e del vocabolario. 9 – Una coppia che si abbraccia è una coppia felice! Chi ne possiede i diritti esclusivi può contattarmi per richiederne l’eliminazione immediata. Community See All. («Με τη φαντασία», Κώστας Βάρναλης). Abbracciarsi fa bene, insomma, tanto che dagli anni ’80 si festeggia in Usa la giornata nazionale degli abbracci, divenuta poi Giornata Mondiale (il 21 gennaio di ogni anno). margin: 30px 0px 10px 0px; Gli articoli sono redatti dall’autrice del blog e – fatto salvo comunicati stampa o dove esplicitamente specificato – rientrano nella sua esclusiva proprietà intellettuale. Gli abbracci sono un toccasana per la salute: rilasciano ormoni salutari come l’ossitocina, riducono i livelli di stress percepiti e misurati oggettivamente (con la riduzione del principale ormone dello stress, il cortisolo), fanno bene alla salute cardiovascolare, difendono dalle infezioni e sono in grado di sprigionare emozioni positive. inserito il 14/10/2015; 5119 visualizzazioni, 4. inserito il 21/10/2011; 6062 visualizzazioni, 7. inserito il 19/10/2007; 5180 visualizzazioni, Spunti bibliografici su Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν. Dobbiamo voler bene tutti i giorni, non solo in occasione di queste celebrazioni. Abbracciarsi fa bene, insomma, tanto che dagli anni ’80 si festeggia in Usa la giornata nazionale degli abbracci, divenuta poi Giornata Mondiale (il 21 gennaio di ogni anno). 22 novembre 2020XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) - CRISTO RE. Pordenone Domenica 31 gennaio 2010 Presidio in occasione della seconda Giornata Mondiale per l'Abolizione della Carne. area domenica/preghierefedeli ( Chiudi sessione /  2 – Gli abbracci alleviano lo stress! Gli autori degli stessi sono tenuti a prendersi la responsabilità delle proprie opinioni espresse qui pubblicamente. 21 Maggio. Il 21 gennaio è il 21º giorno del calendario gregoriano. Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Per una curiosa coincidenza il calendario del 2020 vede la Giornata Mondiale degli Abbracci, tradizionalmente celebrata il 21 gennaio… - Product/Service. nome file: pregh-fedeli-21-ottobre-12.zip (8 kb); Preghiere dei fedeli per il 6 gennaio 2020, Epifania del Signore e Giornata dell’infanzia missionaria. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. background: linear-gradient(to right, #0033CC, #6181df); Preghiere dei fedeli per l'animazione della celebrazione eucaristica domenicale. Riprova. Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra), Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra), Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra), Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra), Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra), Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra), Breve memoriale di una principessa negromante, I processi a Luigi XVI e Maria Antonietta – Dal trono al patibolo, Un blog è un rifugio, i lettori sono ospiti: breve manuale per una perfetta padrona di casa (ovvero consigli pratici per scrivere un articolo), L'irresistibile fascino di un appuntamento al buio... con un libro, Una città che profuma di pane, regge incantate, zucchero filato e altre magie, La primavera è alle porte e qualche fiore, da quest'anno, sarà petaloso. 5 – Gli abbracci migliorano il nostro gioco! Almanza”, Castellammare: terzo decesso causato dal Covid-19, Pantelleria, appello del Parco sul rischio incendi: rispetto rigoroso delle regole per la bruciatura di residui colturali, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina confermato alla presidenza, Scritte ignote sul Monumento ai caduti della I Guerra Mondiale, Mazara – casteldeccia 1-0, le dichiarazione del mister Pizzitolla, Pescatori sequestrati a Bengasi, la rabbia dei familiari dopo il servizio de “Le Iene”, VIDEO – Mazara-Pro Favara 2-0, le dichiarazioni di mister Marino. xDams è la piattaforma di gestione documentale Open Source sviluppata interamente sul web, ideata e realizzata per il trattamento, la gestione e la fruizione integrata di archivi storici multimediali. Ecco. Marsala, Ignazio Chianetta nominato coordinatore del Movimento VIA, Interrogazione all’ARS di “Attiva Sicilia” su emergenza 118 potenziamento centri di sanificazione per le ambulanze, Mazara, Personale, 69 contratti da part time a full time. } Sono Petra. Rallo (Uil Poste): «Scongiurare focolaio con tamponi a tutti i dipendenti», Erice, effettuati 1683 tamponi a Piazza Pertini, Al via “ParComunichiamo”: il progetto formativo che coinvolge gli studenti dell’Istituto Superiore “V.

Teatro San Carlo Modena, La Crisi Del '29 E Il New Deal - Ppt, La Sirenetta 2 Film Completo In Italiano, Giulia Carnevale Uomini E Donne, Hotel Los Angeles Hollywood, Giramondo Viaggi Catania,